Privacy policy

Izjava o privatnosti

Zaštita vaših osobnih podataka vrlo nam je važna, stoga vaše podatke obrađujemo isključivo na temelju zakonskih propisa. U ovoj vas Izjavi o privatnosti želimo upoznati s najvažnijim aspektima obrade podataka na našoj internetskoj stranici.

Privatnost

Osobni podatci kupca obrađuju se u za to utvrđenu svrhu i u skladu sa zakonskim odredbama.

Osobni podatci koje kupac prodavatelju stavlja na raspolaganje u okviru narudžbe koriste se u svrhu provedbe kupoprodajnog ugovora. Prodavatelj podatcima pristupa na povjerljiv način i ustupa ih isključivo trećim stranama koje su nužno uključene u proces naručivanja, plaćanja i isporuke.

Kupac ima pravo od prodavatelja dobiti informacije o načinu na koji se njegovi osobni podatci koriste, ako tako zatraži. Nadalje, kupac može zahtijevati ispravak netočnih podataka, kao i blokiranje i brisanje onih podataka za koje ne postoji zakonska obveza čuvanja.

Kontakt s nama

Kontaktirate li nas putem obrasca na internetskoj stranici ili putem e-pošte, vaši će podatci ostati pohranjeni šest mjeseci za potrebe obrade zahtjeva i u slučaju daljnjih pitanja. Vaše podatke nećemo dijeliti s trećom stranom bez vašeg pristanka.

Pohrana podataka

Ova pravila određuju i reguliraju kako Prodavatelj koristi, te štiti sve informacije koje kupci istome dostavljaju kada koriste web stranicu www.beherbie.com 
Osobni podatak je svaka informacija koja se odnosi na određenu fizičku osobu ili fizičku osobu koja se može odrediti. Konkretno, osobnim podacima smatraju se svi podaci kojima se utvrđuje identitet kupca (primjerice ime i prezime, e-mail adresa, adresa stanovanja i sl.).

Registracijom na internet stranici www.beherbie.com, kupnjom kao gost ili pristupanjem samoj stranici kupac daje suglasnost da Prodavatelj obrađuje njegove osobne podatke navedene u registracijskoj formi, te podatke o narudžbama, kao i podatke dostupne u procesu plaćanja usluge i dr. podatke.

Isti podaci koriste se u svrhu sklapanja ugovora, te u svrhu upoznavanja prodavatelja s kupovnim navikama kupaca, kao i u informativne svrhe, te svrhe promidžbe usluga i proizvoda prodavatelja. Prodavatelj se obvezuje čuvati privatnost osobnih podataka svih  Kupaca, te će s istima postupati u skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka, odnosno drugim primjenjivim propisima. Sve gore navedene osobne podatke Prodavatelj ne smije neovlašteno upotrebljavati niti učiniti dostupnim trećim osobama, osim u slučajevima kada to poseban zakon dozvoljava ili je pak potrebno u svrhu realizacije ugovornih obveza. Svi djelatnici Prodavatelja i poslovni partneri odgovorni su za poštivanje načela zaštite privatnosti.

U slučaju promjene bilo kojeg od osobnih podataka (npr. mjesto stanovanja, adresa dostave) koji se evidentiraju prilikom registracije, kupac je dužan o promjeni obavijestiti prodavatelja na mail adresu herbiehrvatska@gmail.com. U slučaju da Kupac ne želi da prodavatelj više na bilo koji način obrađuje podatke istoga, te zahtijeva brisanje podataka o istome, mora to prodavatelju javiti, i to putem e-mail poruke na e-mail adresu herbiehrvatska@gmail.com.

Obrada podataka

Obrada osobnih podataka je svaka radnja ili skup radnji izvršenih na osobnim podacima, bilo automatskim sredstvima ili ne, kao što je prikupljanje, snimanje, organiziranje, spremanje, prilagodba ili izmjena, povlačenje, uvid, korištenje, otkrivanje putem prijenosa, objavljivanje ili na drugi način učinjenih dostupnim, svrstavanje ili kombiniranje, blokiranje, brisanje ili uništavanje, te provedba logičkih, matematičkih i drugih operacija s tim podacima.

Dobrovoljno ste nam ustupili svoje podatke i ti se podatci na temelju vašeg pristanka obrađuju u sljedeće svrhe:

briga o kupcima za vlastite potrebe oglašavanja; na primjer, za slanje ponuda, promotivnih brošura i biltena (u papirnatom i elektroničkom obliku), u svrhu upućivanja na postojeće ili prošle poslove s kupcima (preporuke)
provođenje analize tržišta od strane trećih osoba.
Suglasnost za korištenje vaših podataka možete opozvati u bilo kojem trenutku. Opoziv znači da vaše podatke više nećemo obrađivati u gore navedene svrhe. Za opoziv suglasnosti molimo obratite nam se na adresu www.beherbie.com

Za obradu podataka koristimo usluge tvrtke za obradu podataka.

Vaše podatke prosljeđujemo sljedećim primateljima ili kategorijama primatelja:

Tvrtkama odgovornima za obradu plaćanja i isporuku.
IT tvrtkama koje općenito prate odlike kupaca online trgovina ili ih analiziraju u svrhu prodaje, kao što su npr. Google LLC. ili Facebook, Inc.
Vaši podatci djelomično se obrađuju i izvan EU-a, odnosno EGP-a, i to u SAD-u u skladu s protokolom EU-US Privacy Shield na temelju odluke o adekvatnosti Europske komisije.

Kolačići

Naša internetska stranica koristi takozvane kolačiće. To su male tekstualne datoteke koje se pohranjuju na vašem uređaju pomoću preglednika. Ne uzrokuju nikakve štete.

Kolačiće koristimo kako bismo olakšali korištenje naše stranice kupcima. Neki kolačići ostaju pohranjeni na vašem uređaju dok ih ne izbrišete. Omogućuju nam da prepoznamo vaš preglednik pri sljedećem posjetu.

Ako želite, preglednik možete podesiti tako da vas svaki put obavijesti o upotrebi kolačića pa to možete dopustiti samo u pojedinim slučajevima.

Onemogućavanje kolačića može ograničiti funkcionalnost naše internetske stranice.

Web analitika

Naša internetska stranica u svrhu web analitike koristi se uslugama servisa Google Analytics tvrtke Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043. Podatci se pritom obrađuju i pohranjuju u SAD-u, sukladno protokolu EU-US Privacy Shield. U tu svrhu upotrebljavaju se kolačići koji omogućuju analizu korištenja internetske stranice. Tako generirane informacije prenose se na poslužitelj prodavatelja i tamo pohranjuju.

To možete spriječiti postavljanjem preglednika tako da se ne pohranjuju kolačići.

S pružateljem usluga sklopili smo odgovarajući ugovor o obradi podataka.

Kod mogućeg korištenja IP adresa na temelju „legitimnog interesa” (npr. analiza tržišta prodavatelja), vaša IP adresa bit će preuzeta, ali uz pseudonimizaciju (na primjer, brisanjem zadnjih 8 bitova). Kao rezultat toga, nije moguća precizna lokalizacija IP adrese te se na taj način osigurava privatnost korisnika.

Obrada podataka odvija se na temelju zakonskih propisa.

Korištenje podataka na temelju „legitimnog interesa“ provodi se isključivo u svrhu poboljšanja naše ponude i internetske stranice.

Korisnički podatci pohranjuju se na razdoblje od 26 mjeseci.

Bilten

Na našoj internetskoj stranici možete se pretplatiti na naš bilten. Za to nam je potrebna vaša adresa e-pošte i vaša izjava da ste suglasni s primanjem biltena. 

Čim se pretplatite na bilten, poslat ćemo vam potvrdu e-poštom s poveznicom za potvrdu registracije. Potvrđivanjem registracije potvrđujete da slažete s uvjetima privatnosti i da ste suglasni s primanjem biltena.

U bilo kojem trenutku možete otkazati pretplatu na bilten. Pretplatu možete otkazati slanjem poruke na sljedeću adresu e-pošte: herbiehrvatska@gmail.com. Vaši podatci povezani s pretplatom na bilten zatim se brišu. Otkaz pretplate na bilten ne utječe na zakonitost obrade vaših podataka za koju postoji vaša suglasnost do njezinog opoziva.

Možete nas kontaktirati na sljedećim adresama: Herbie j.d.o.o., Glavna 109, Podolje, 31303, Hrvatska

E-pošta: herbiehrvatska@gmail.com

Pouka o pravnom lijeku

Imate svako pravo na informacije, ispravke, brisanje, ograničavanje, prijenos podataka, opoziv i prigovor u vezi s pohranjenim podatcima. Ako smatrate da se obradom podataka krši zakon o zaštiti podataka ili su vaša prava na zaštitu podataka na bilo koji način povrijeđena, možete uložiti prigovor nama (herbiehrvatska@gmail.com) ili nadležnom tijelu za zaštitu podataka.