Terms of service

Općenito 

Internetska stranica www.beherbie.com  u vlasništvu je trgovačkog društva Herbie j.d.o.o., 31303 Podolje, Glavna 109, OIB: 28646355258, MBS: 030244049. Osoba ovlaštena za zastupanje: Stipe Soldo – Direktor

Svi materijali koje se nalaze na www.beherbie.com internetskoj stranici ekskluzivno su intelektualno vlasništvo tvrtke Herbie j. d.o.o. mogu se koristiti isključivo uz izričito odobrenje nositelja autorskih prava. Herbie j.d.o.o. omogućuje korištenje usluga i sadržaja internetske stranice www.beherbie.com kako je regulirano ovim Uvjetima kupnje (Predugovornima obavijestima).

Ovi Uvjeti kupnje (Predugovorne obavijesti) dio su obveze Prodavatelja sukladno odredbama Zakona o zaštiti potrošača, te služe tome da Kupac prije nego sklopi ugovor na daljinu bude na jasan i razumljiv način obaviješten o nizu okolnosti bitnih za zaključenje, izvršavanje, raskid ugovora, a sve sukladno zakonskom uređenju.

Pojam Prodavatelj odnosi se dakle na trgovačko društvo Herbie j.d.o.o., 31303 Podolje, Glavna 109, OIB: 28646355258, MBS: 030244049. E: herbiehrvatska@gmail.com, W: www.beherbie.com.

Pojam Kupca prvenstveno se odnosi na klasičnog potrošača kojeg štiti Zakon o zaštiti potrošača, dakle fizičku osobu koja izvan bilo kakve djelatnosti naruči i plati bilo koji proizvod posredstvom usluga web trgovine prisutnih na web stranici Prodavatelja, ali i na kupce obrtnike, trgovce pojedince i fizičke osobe koje obavljaju poslovne djelatnosti, a koji su zaštićeni odredbama Zakona o zaštiti potrošača samo ako kupuju proizvode nevezano za svoje poslovne djelatnosti, te na sve ostale kupce.

Prodavatelj prodajom putem Internet stranice www.beherbie.com nastupa u svoje ime.

Uvjeti kupnje (Predugovorne obavijesti) čine dio ugovora sklopljenog na daljinu zajedno sa specifikacijama i cijenom/ama kupljenog/ih proizvoda, te će se prije potvrđivanja narudžbe za kupnju pojedinog proizvoda od Kupca tražiti da iste prihvati/izjavi da je sa istima upoznat/suglasan, dok će nakon potvrđivanja narudžbe (sklapanja ugovora) Kupac dobiti email s potvrdom o narudžbi koja potvrđuje da je ugovor sklopljen. Prodavatelj zadržava pravo izmjene uvjeta u svako vrijeme, s tim da navedene izmjene stupaju na snagu nakon objave na ovim internet stranicama.

Kada Kupac potvrdi i izvrši narudžbu ugovor je sklopljen, te će Prodavatelj o činjenici sklapanja ugovora odmah e-mail porukom obavijestiti da je narudžba zaprimljena što samim time znači da je ugovor sklopljen.

Za valjano sklopljeni ugovor potrebno je da je Kupac osoba koja ima potpunu poslovnu sposobnost.

Kupac odgovara za potpunost i istinitost unesenih podataka prilikom registracije.

Uvjeti kupnje (Predugovorne obavijesti) podijeljeni su u niže razvrstane kategorije/informacije.

Pristup na internetske stranice www.beherbie.com ponekad može biti nedostupan zbog radova, održavanja ili uvođenja novih sadržaja te u slučajevima nepredviđenih okolnosti koje su izvan kontrole Prodavatelja, koje će Prodavatelj nastojati otkloniti u najkraćem mogućem roku.

Glavna obilježja robe

Herbie j.d.o.o. nudi cvjetove i cvjetni prah (THC <0,2%) industrijske konoplje u obliku mirisne tvari. Proizvodi nisu namijenjeni za konzumaciju. Nadalje, proizvodi se ne smiju dalje obrađivati ako proizvod koji bi nastao obradom nije u skladu s odgovarajućim nacionalnim zakonodavstvom. Količina proizvoda navedena je u gramima.

Prodavatelj također nudi biljne mješavine koje se sastoje od biljaka za čaj i pogodne su za konzumaciju. Ne sadrže THC niti druge ilegalne tvari, mikrobiološki su testirane i time ispunjavaju uvjete za plasiranje na tržište. Količina proizvoda navedena je u gramima.

Herbie j.d.o.o. izričito naglašava da naši proizvodi koji se mogu pronaći na www.beherbie.com ili na drugim prodajnim mjestima nisu namijenjeni za konzumaciju pušenjem ili na bilo koji drugi način putem postupka izgaranja.
Ograđujemo se od moguće zloupotrebe proizvoda koje nudi Herbie j.d.o.o.

Proizvodi su prikazani opisno i fotografijama. Fotografije sa skupnim proizvodom, tj. gdje se na fotografiji nalazi više identičnih proizvoda cijena se odnosi na jedan proizvod pojedinačno, osim ako nije navedeno drugačije.

Fotografije proizvoda su ilustrativne prirode, te ne moraju uvijek i u svim detaljima odgovarati proizvodima koji su predmet narudžbe. Prodavatelj posebno ističe da vizualni identitet proizvoda prikazan na fotografiji ne mora odgovarati izgledu proizvoda u stvarnosti, pogotovo obzirom na postavke monitora na računalu kupca, razlike u percepciji boja kako ih Kupac vidi na zaslonu i sl. U slučaju gore navedenog nesklada između proizvoda prikazanog na fotografiji i isporučenog proizvoda ne radi se o nedostatku proizvoda.

Podaci o proizvodima (opis proizvoda, cijena i dr.) prikazani na web stranici www.beherbie.com podložni su bugovima, tj. nepravilnostima u radu aplikacije, drugim tehničkim nepravilnostima, tipografskim pogreškama i sl. U slučaju očitih pogrešaka ili neispravnosti u pogledu podataka o proizvodima prikazanih na www.beherbie.com Prodavatelj zadržava pravo jednostrano raskinuti ugovor.

Predmet narudžbe mogu biti samo proizvodi za koje je u narudžbi naznačeno da su raspoloživi i dostupni. Zbog velikog broja narudžbi koje se istovremeno predaju na www.beherbie.com, može se dogoditi da informacija o raspoloživosti proizvoda ne bude istovjetna sa stanjem u skladištu.

Ukoliko naručeni proizvod nije raspoloživ na skladištu, Prodavatelj će obavijestiti Kupca da proizvod trenutno nije raspoloživ, roku u kojem je proizvod dobavljiv, te ujedno ponuditi mogućnost kupnje alternativnog proizvoda iz www.beherbie.com koji je raspoloživ za isporuku i koji je po svojim karakteristikama najbliži proizvodu koji nije moguće isporučiti.

Zabrana daljnje prerade

Proizvodi kupljeni od prodavatelja mogu se dalje prerađivati samo ako je to u skladu sa svim zakonskim odredbama.

Cijena proizvoda

Cijene istaknute na web stranici www.beherbie.com izražene su u kunama. U cijene proizvoda nisu uključeni troškovi dostave iz razloga jer se isti posebno plaćaju, a sve sukladno uvjetima i na način kako je to naznačeno ovim Uvjetima kupnje (Predugovornim obavijestima).

Prije potvrde narudžbe odvojeno je iskazana cijena proizvoda, cijena dostave ako je naplatna, te konačna cijena kako bi Kupac imao uvid u konačnu cijenu koju plaća za naručenu uslugu kupnje.

U slučaju plaćanja e-bankingom i općom uplatnicom, troškovi uplate i/ili međubankarske transakcije nisu uključeni u cijenu.

„Obveznik nije u sustavu PDV-a, PDV nije obračunat temeljem čl. 90 st.1 i st.2 Zakona o PDV-u (Narodne Novine br. 73/13)".

Kašnjenje s plaćanjem

U slučaju kašnjenja s plaćanjem, prodavatelj ima pravo zaračunati zakonsku zateznu kamatu po stopi od 4% iznad osnovne. Ako kupac djeluje u sklopu svoje poduzetničke djelatnosti, zatezna kamata iznosi 9,2% iznad osnovne stope.

Osim na zaračunavanje zakonske kamate, prodavatelj ima pravo i na naknadu štete nastale krivnjom kupca, posebice nužnih troškova nastalih zbog odgovarajuće izvansudske naplate potraživanja, pod uvjetom da su troškovi proporcionalni potraživanjima.

U slučaju kašnjenja s plaćanjem, naša tvrtka ima pravo na zaračunavanje složene kamate od datuma isporuke proizvoda. Ako nije drugačije dogovoreno, ta kamata iznosi 4% godišnje.

Troškovi dostave

Cijena dostave unutar Hrvatske iznosi 25,00kn. U cijenu je uključen PDV.

Napomena: navedene cijene dostave i pogodnosti vezane uz iste vrijede samo za dostave za područje Hrvatske.

U slučaju nemogućnosti uredne dostave na adresu Kupca koju je isti naznačio, Kupac snosi troškove ponovne dostave na istu ili drugu adresu ovisno o tome koje podatke će Kupac navesti Prodavatelju prilikom provjere dostave narudžbe.

Troškovi uporabe sredstava daljinske komunikacije

Prodavatelj nema nikakvih dodatnih troškova sredstava daljinske komunikacije.

Uvjeti i rokovi plaćanja, uvjeti isporuke robe, vrijeme isporuke robe

Proizvodi se naručuju odabirom, korištenjem menija i popunjavanjem elektronskog formulara. Kupac može naručiti i kupiti proizvod kao registrirani ili neregistrirani korisnik. Proizvod se smatra naručenim kada kupac prođe cijeli postupak narudžbe.

Plaćanje naručenih proizvoda moguće je obaviti na sljedeće načine:

-Pouzećem (plaćanje pri dostavi proizvoda)
-Ranijom uplatom na bankovni račun (opća uplatnica/bankovna transakcija)

 

Prilikom kupovine na www.beherbie.com potrebno je odabrati način plaćanja – plaćanje pouzećem ili ranijom uplatom na bankovni račun.

Ukoliko kupac ne dobije obavijest da je ugovor sklopljen nakon završenog procesa naručivanja sugerira se provjeriti:

-Je li poruka u Junk/Spam folderu

-Je li mailbox pun

U slučaju da uplata ne bude izvršena u navedenom roku Prodavatelj će postupiti i po naknadno izvršenoj uplati izvan roka isporukom kupljenih proizvoda, a ako ne bude mogao izvršiti isporuku iz opravdanih razloga, ugovor će jednostrano raskinuti i izvršiti povrat uplaćenih sredstava.

Ako je uplata uredno izvršena i vidljiva na računu Prodavatelja, Prodavatelj će pristupiti isporuci naručenih proizvoda. Račun za narudžbu dostavlja se email porukom i u pošiljci zajedno s robom.

Zadržavanje prava vlasništva

Svi ugovori između kupca i prodavatelja sklapaju se uz zadržavanje vlasništva. Isporučeni proizvod ostaje u vlasništvu prodavatelja sve dok kupac u potpunosti ne namiri kupovnu cijenu. Ako kupac unatoč neplaćanju primi proizvod, do trenutka podmirenja računa snosi rizik amortizacije ili gubitka proizvoda.

Jamstvo i garancija

Proizvodi prikazani u internetskoj trgovini podliježu zakonskom jamstvu. Nadalje, opisi proizvoda u katalozima ili u internetskoj trgovini ne nose dodatno jamstvo ili garanciju.

Promjena adrese kupca

Kupac je o promjeni svoje stambene ili poslovne adrese dužan obavijestiti prodavatelja u slučaju da obje strane nisu ispunile svoje ugovorne obveze. Ako takva obavijest izostane, svi zahtjevi pristigli na posljednju poznatu adresu smatrat će se pravovaljanima.

Autorska prava

Planovi, skice ili drugi tehnički dokumenti ostaju kao uzorci, katalozi, brošure, ilustracije i slično kao intelektualno vlasništvo prodavatelja; kupac nema pravo upotrebe ili iskorištavanja istih.